В душе у каждого из нас есть место для воспоминаний о самом дорогом и любимом, например, о детстве и юности! И тогда мы мысленно оказываемся в гостеприимных объятиях нашей малой родины.

Поэты литературного клуба “Выток” не могли не затронуть эту тему в своём творчестве. В стихотворениях они запечатлели свои эмоции и размышления... 

Пусть эти лирические зарисовки помогут и вам, дорогие читатели, вновь пережить те яркие моменты, связанные с вашей малой родиной. Поделитесь ими со своими детьми и внуками. И это будет ваш личный вклад в воспитании у них уважения и любви к родному краю!

С наилучшими пожеланиями,

Лебедевская Наталья,

руководитель литературного клуба «Выток»

Дзержинской центральной районной библиотеки.


Антон Анисович

Путчына

На ўзвышшы зямлi беларускай,

Мiж лясоў i духмяных лугоў,

Стан абвiушы Усы лентай вузкай,

Уздоўж парослых яе берагоў


Стаiць Путчына – родны пасёлак.

Я ў любовi табе прызнаюся.

Працавiты, руплiвы, вяселы –

Я радзiмай малой ганаруся.


Дзе б нi быў – я заўсёды з табою,

Мiлы сэрцу Айчыны куток!

Поiш сокам бярозы вясною,

Тут гады свае сплеў я ў вянок.


Каранi мае – вунь, на пагосце,

Прадаўжаю i я радавод.

Прыязджайце ў Путчына ў госцi

Цi на месяц, цi, можа, на год!


Цi, наогул, да нас назаўседы

Працаваць прыязджайце i жыць.

Людзi нашы жывуць у поунай згодзе,

Iх нiякай вадой не разлiць.


А якiя ў пасёлку дзяучаты!

Нiбы краскi, пралескi вясной!

Край кахання у нас – непачаты,

Сад напоўнiце шумнай дзятвой.


Дык квiтней жа i поўнiся шчасцем,

I не ведай нягодаў, бяды.

Прырастай, мой паселак, багаццем!

Я адданы табе назаўжды!


Андрей Акимов

* * *

Ах, родимая сторонка, –

Лучше дальних стран!

Там любимая девчонка,

Её стройный стан...


Там березка дорогая

Тропка у реки...

Там и мама молодая,

Живы земляки...


Там черемуха и вишня,

Яблони в цвету...

Там вечернее затишье,

Лебедь на пруду...


Дом родной, до боли милый,

Там был счастлив я...

И мотив звучит красивый...

Родина моя!...


Алла Дикая

Мая маленькая радзіма

Ашмяншчына – мая Радзіма,

Куточак сэрцу дарагі!

Ты для мяне заўжды адзіны – 

Ашмянкі-рэчкі берагі…

         Сюды так часта прыбягалі:

         Збіралі шчаўе тут не раз.

         Хвіліны мы не марнавалі

         Пасля вайны ў цяжкі час.

Гадоў мінула ўжо нямала

З тых дзён з чародкаю хацін,

І толькі памяць захавала

Красу мне дарагіх мясцін.

         Наводдаль хаткі крыты гонтай,

         Цягнуўся далей парк прыгожы.

         Паноў Снядэцкіх там маёнтак,

         Дзе ўсё дагледжана і гожа.

Алеі, белая альтанка,

У зеляніне розных красак.

Кусты півоней каля ганка

Цвілі, не знішчаныя часам… 

        Прыгод было ў жыцці нямала:

        Прыйшлося многа перажыць.

        Ды мне было наканавана

        У прыгажосці гэтай жыць.

А мы на лёс не наракалі,

Жылі ўсе дружнай талакой.

І веру ў Бога захавалі,

У храм хадзілі пехатой.

         Мая маленькая радзіма,

         На ўсё жыццё ты – гонар мой

         У дружнай, у сям’і адзінай,

         У Беларусі дарагой!


Ядвига Довнар

Вытокi

Хто зблізку можа, хто – здалёку,

Жыцця нацёршы мазалі,

Часцей прыходзім да вытоку,

Да каранёў сваёй зямлі,

        Дзе дрэва моцай радаводу

         І духам тым трымае нас...

        Дзе справы з думкай маюць згоду,

         І не імкне так хутка час.

Не зарастае пустазеллем

Слоў штучных моўны агарод...

Спяваюць шчыра на вяселлях,

Віхурыць танцаў карагод...

         Вось словы мамы лёгкім пёркам

         Злятаюць зноў на вусны мне...

         І дым радзімы надвячоркам

         Духмяны ў роднай старане.

Загоіць тут паветра раны...

Бярозка голлем ахіне,

Як мама некалі, старанна,

Расінкі слёз маіх змахне...

         Час патрабуе шпаркіх крокаў,

         Дыктуе новы спіс умоў...

         Усе сілкуемся з вытокаў,

         І зноў спяшаемся дамоў.


Тамара Кашчэва

Наш горад

Расце і прыгажэе наш горад малады,

Наўкол дамы будуюць, красуюцца сады.

Гучыць дзіцячы смех і гоман.

Утульны родны Фаніпаль – наш гонар.


Зусім непадалёку ля Мінска, між дарог

Паселішчам узнік ён невялікім.

Прайшлі гады і спутнікам сталічным стаць ён змог,

Для нас – гасцінным горадам і блізкім.


Гісторыя, легенды, імёны землякоў,

Іх моцны дух і лёс іх светлы, слынны

Жывуць у нашых сэрцах і ў памяці вякоў,

І ў летапісах велічнай Айчыны.


Краіну праслаўляе старанна з году ў год

Вучобай, плённай працаю руплівай.

Мінаюць хай стагоддзі – будзе ўдзячны наш народ

Спяваць заўжды пра горад свой любімы.


Людмила Круглик

Однажды…

Однажды вернуться туда, где по травам

Исхожено столько дорог босиком!

Где школьные будни, смешные забавы,

И вслед за санями лечу кувырком.


Там  в поле звенит золотая пшеница, 

Со смехом гоняем по ней воробьёв.

Скрипит на веранде одна половица,

Но папа сказал: “Не пугайся, прибьём”.


Где вкусная очень вода из колодца,

И эхо живёт в нём, как-будто в лесу…

И я через годы, как отблески солнца,

В душе своей бережно это несу.


Туда, где родился, вернуться однажды,

Где годы пропахли парным молоком.

Где след моей жизни на улочке каждой,

И в травах, где бегала я босиком. 


Сергей Лихачев 

***

Я родился в краю там, где горы

Пробивают насквозь облака.

И, когда обратишь взор свой к звёздам,

К ним легко прикоснётся рука.

         Жизнь моя не стояла на месте,

         И вот вновь поворот Земли...

         Средь лесов и полей Белоруси

         Мои корни уже проросли.

Здесь родились уже мои дети,

Даже внук уже в школу пошел.

Уже здесь, к моему сожаленью,

Папа в путь свой последний ушел.

         Моя Родина, ты – вдохновенье

         Для меня и моих земляков!

         И пусть каждое наше мгновенье

         Будет счастьем из песен и слов!


Татьяна Мойса

***

У родным куточку квітнеюцца вёсны.

На дрэўцах, пасаджаных продкамі ўмела,

Калышуцца думкі і мары нясмела.

Аб поспехах будучых моляцца сосны.

        Якія б жыццё ні дарыла дарогі, 

        Якія б завеі спасцігнулі, буры,

        Нас вылечыць памяць, наш родны парог.

        Ніколі не будзе складана, панура

У доміку мілым, у роднай хаціне.

Падумай жа толькі, у кожнай часіне:

Усюды прыгожа, цудоўна і проста,

Усцешыцца сэрца духоўным ростам.

-----------------

         Радзіма малая, жывыя прасторы –

          Радзімы вялікай і грунт і аснова!


Регина Ревтович

Сядзіба

Гляджу – каштан карчакаваты

Нібы рыхтуецца да свята:

Ледзь не навыперадкі з бэзам

У лад вясновае імпрэзы

Запальвае зноў гронкі-свечкі,

Чым аб жыцці і моцы сведчыць.


Двор утравеў, асела хата,

А квецень шчодрыцца заўзята,

І над калодзежам замшэлым

Штогод з каштанам састарэлым

Пільнуе бэз былога скруху –

Сядзібы кінутай разруху.


Сумуюць бэз, каштан і хата,

І быццам я ў тым вінавата,

Што плынь жыцця не ўратавала.

Ды як бы я ні працавала,

Не ўзняць разоранай сядзібы,

Нястач былых не здолець глыбы.


Борис Савинов

Поговорим мы о Кыштыме

Поговорим мы о Кыштыме,

Уральский скромный уголок.

Я вижу в снах его поныне,

Он многим в жизни мне помог.


О нем написаны былины,

Я продолжаю тосковать.

Приходят мне во сне картины,

О них приходится мечтать.


Дружу я с ним на расстояньи,

Общаюсь, радуюсь, пишу.

И удивительно, в сознаньи,

Крупицу детства нахожу.


То исчезает, остается,

Сквозь сито памяти прошло.

Приехать видно мне придется,

Иначе, чувствую грешно.


И помню, в песне как поется,

Урал страны опорный край.

Он в сердце строчкой отзовется

И кто-то шепчет – приезжай!..


Василий Семенюк 

***

Есть на нашей планете полоска земли

И прекрасней её я не знаю.

К сожаленью, с годами, всё реже, друзья,

Почему-то туда приезжаю.

         Но когда, всё же в жизни наступит момент,

         Всё бросаю – в дорогу пускаюсь.

         Моей родины милой простой красотой

         Я сполна от души наслаждаюсь.

Ведь иначе совсем тут и птицы поют,

И земля плодороднее, краше.

Тут сады по весне по-другому цветут

И вода родниковая слаще.

         А в дубравах дубы величаво стоят,

         Шелестят шелковистой листвою.

         Песню тихую древней земли

         С замиранием слушаю стоя.

А когда я на праздник в село попаду

В золотую осеннюю пору,

Позабыв обо всём, бодро в круг становлюсь

И танцую молдавскую хору!

         В каса маре мы долго сидим и поём,

         С земляками про жизнь рассуждаем.

         И молдавские  тосты за щедрым столом

         Мы игристым вином запиваем.

И, как будто, я снова совсем молодой:

Вместо рук два крыла вырастают

И уносят меня высоко, высоко,

Где ни бед ни забот не бывает.

         Но хорошему быстро приходит конец –

         Час прощанья уже наступает,

         И дождутся ль меня мои мать и отец?

         Ведь никто из нас это не знает.

И хочу, покидая Молдову мою:

Пусть недолгою будет разлука.

Берегите, любите, цените её – 

Завещаю я детям и внукам!


Элла Скороход

Карані

Мне добра дома, міла ўсё з пялёнак:

І ціхі вечар, і густы туман,

Смак сырадою цёплага з даёнак

І каля плоту хмелевы дурман.

         І люба вёска, што была мястэчкам, –

         Вясёлая, вясельная, з гульбой

         І з лозамі, чаротамі ля рэчкі,

         Дзе вырасла я і ўзрасла душой.

Дзе досвіткам будзіў і сон, і мрою

Пастух сігнальным словам: “Выганяй!”

Днём святочным, дзе дзяўчаты ў строях,

Няслі сябе, як кралі – нашых знай!

         Ля кожнай хаты лаўка, як прапіска,

         Аб кожнай лаўцы нейкі ўспамін:

         На гэтай цётка сёрбала із міскі,

         А потым чхала некалькі хвілін.

Вясковы вечар з ночкаю радніўся,

Ад песняў рэха неслася ў лясы.

Хто сеў на лаўку, хто не сеў – спазніўся –

Спявалі разам, зліўшы галасы.

         І пазычалі, што не мелі дома:

         І хлеб, і соль, сукенку панасіць,

         Салодка спалі на кулях саломы,

         Жылі, як кажуць, так, як набяжыць.

Мурожныя стагі руплівай працы

Плылі на поплаве, плылі ў маіх вачах.

Стаіць у вачах мая жывая маці,

Яе зямны і незямны ачаг.

         Звініць у вушах маіх бусліны клёкат

         На цвінтары ад рання да цямна.

         І хвалі Нёманскія па адной і ўпокат

         Бягуць па памяці, адна ці не адна.

Усё святое дома, усё навечна,

Прыгожае і чыстае, са шкла,

І пойдзе з намі па шляху па Млечным,

Каб толькі тое памяць зберагла.


Павел Шкель

Моя Венеpa

Я побывал в моем родном краю – 

В Венере, где я жил совсем не долго.

Здесь так светло и тихо, как в раю,

Отцовский дом, река красивая, как Волга.

         Как много изменилось на селе,

         С тех пор как я служу своей Отчизне.

         Нет молодежи, запустенье на земле,

         И старики уж доживают свои жизни.

Я с грустью озираюсь на луга

И на поля, что сам пахал когда-то.

Моя Венера, как ты дорога!

Я не сбежал, а призван был в солдаты.

         В Венере пела всем моя гармонь,

         Я по дорогам вел колхозную машину.

         Все в памяти мелькает, только тронь..

         Не думал я, что родину покину.

Сейчас односельчане узнают,

Здороваются, отвечаю тоже.

А кто, чей сын и как его зовут

Не знаю, ведь на сорок лет моложе.

         Возьму цветы, на кладбище пойду

         И поклонюсь всем тем, кого я знаю.

         Ведь долго погостить я не могу,

         Дела, дела... и завтра снова уезжаю.

У кладбища часовенка стоит,

Окрашена и прибрана - порядок.

А сколько мне знакомых здесь лежит

В могилах, за калитками оградок.

         И вот я на погосте у отца.

         На памятник - ладонь, святое место.

         Мы память привезли и чистые сердца

         Все - дети, внуки, правнуки, невестка.

Мы опоздали - поминание идет,

Но батюшка молитвы не закончил.

Все так торжественно к величию зовет,

К добру и памяти - о чем Христос пророчил.

         Отца святого, вижу, любит мой народ.

         Теперь сказать об этом не боюсь.

         Венера будет жить - раз есть приход.

         Я вновь приеду, всем в колено поклонюсь.


Алена Янкоўская

Малая радзіма

Яна не бывае вялікаю –

Любоў да радзімы малой.

Той, што з дарог клікала

Цябе і мяне дамоў.

         Яна не церпіць няшчырасці –

         Любоў да радзімы малой.

         Той, што завецца Дзяржыншчынай,

          І што назаўжды – са мной.

Як кветка асенняя, сціплая –

Любоў да радзімы малой.

І па-сямейнаму звыклая,

З лёгкай, пяшчотнай тугой.

         Бывае нават шчымліваю –

         Любоў да радзімы малой.

         Бывае стралой імкліваю,

         Пушчанаю за мной.

І ўсё ж часцей яна светлая –

Любоў да радзімы малой.

Як промень сонца, прыветная,

Яна – у душы маёй.

Анонсы

Июнь
Коллекция рисунков: презентация выставки народной студии «Арт-кукла» ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Дзержинского района»
Начало в 11:00

Июнь
«Разноцветное лето»: библиотечная тусовка
Начало в 11:00

Июнь
«У книжек нет каникул»: летние встречи в студии развивающего чтения «Я читаю! Я расту!»
Начало в 11:00